Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!

Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Vanzelfsprekend zijn er voor de diverse activiteiten ook financiële middelen nodig. Door te investeren in je fiets, help je mee stichting present mogelijk te maken. 

https://stichtingpresent.nl/delft/ 

 

Jeugd met een Opdracht  (Jonathan & Ava van der Ende - Stockley)

Wij zijn betrokken bij het starten (pionieren) van een nieuwe locatie van Jeugd met een Opdracht in Maastricht. JmeO is internationale zendingsorganisatie, gevestigd in meer dan 180 verschillende landen en is gericht op "God kennen en Hem bekend maken".

Op onze website kunt u meer lezen over wat ons wat verlangen en doel is en wat wij precies doen in Maastricht.

https://www.ywammaastricht.com/ 

Operatie Mobilisatie  (Leen & Nina Dikken)

Een passie voor mensen tekent ons. In ieder mens mogen we iets moois zien van onze Schepper. Geraakt door Gods liefde willen we er voor anderen zijn om dit mooie wat God in hen heeft gelegd te ontdekken en tot bloei te laten komen. Hiervoor zetten we graag onze 2x30 jaar ervaring in de IT en in het onderwijs in. Ons werkgebied is Zuidelijk Afrika, we richten ons op de kwetsbaren en onze basis is Pretoria in Zuid-Afrika. Samen met de collega’s van Operatie Mobilisatie reiken we uit naar en investeren we in mensen opdat er bloeiende gemeenschappen ontstaan van mensen die willen groeien in Jezus. Door uw steun laat u dit werk bloeien. Hartelijk dank!